Ordförande
Joakim Espell

Vice ordförande
Anders Westin

Sekreterare
Mats Nilsson

Kassör
Johanna Janzen

Ledamöter
Lena Bengtsson
Stefan Machnow

Suppleant
Maud Henrik-Jonsson

Webbansvarig

Camilla Missnebäck

Gruppledare i Österhus

Skeppslaget: Johan Örn
Hus & Markgruppen: Mats Nilsson
Matgruppen: Lena Bengtsson
Gillesgruppen: Marcus Ljungh
Hantverkslaget: Johanna Janzén
Musikgruppen: Elias Hall, Joakim Espell (vice)
Österhus Kämpahird: Daniel Bärlund