Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är enligt följande:

  • 0-17 år: 25 SEK/år
  • 18-24 år: 150 SEK/år
  • 25 år och uppåt: 300 SEK/år
  • Anmälningsavgift till föreningens gillen meddelas i inbjudan

Föreningens bankgironummer:

Swedbank 139-3404

Ange namn, adress och e-postadress på meddelandefältet.

For international members, or members to be, here is our account information:
IBAN: SE43 8000 0814 7199 3749 3907
Bank BIC: SWEDSESS

Our membership fees are based on age:

  • 0-17 years of age: 25 SEK/year
  • 18-24 years of age: 150 SEK/year
  • 25 years of age and older: 300 SEK/year

Mail : osterhusvanner@gmail.com