Vikingavecka

Ännu en vikingavecka. I år så är det eldningsförbud, inte bara i byn utan i hela landet. Det brinner på flera ställen i landet och många som brukar vara närvarande är ute och kämpar. Det är god stämning på Österhus. Stämningen blir lite annorlunda utan eldar att samsas runt och elljus som ska efterlikna levande ljus står här och där. Matmor har gjort ett gott arbete med att planera mat som inte behöver tillagas över öppen eld och det är en glad förväntan inför helgens gillen.

vid pennan

Gundborg (camilla m)