Skeppslaget har som syfte att underhålla och bredda intresset för Österhus vänners skepp och för vikingatida råsegling, skeppshanterk och sjöfart. Föreningen Österhus Vänner äger Vikingaskeppet Hrafn som finns på Norderön och seglas på Storsjön i Jämtland.

Hrafn är: ett 14m långt vikingaskepp med plats för 20 roddare. Skeppet är riggat med ett 42m2 stort råsegel. Varje vår rustar vi skeppet för att under sommarhalvåret segla henne så mycket vi kan och hinner med. Skeppet finns även tillgängligt att boka för event och är ett populärt inslag i större arrangemang föreningen åtar sig.

Så vad gör vi egentligen med Hrafn?

Ett vanligt år ser ut ung såhär

April-Maj har vi skeppslagsmöte för att planera kommande år. 

Maj då tar vi och förbereder henne för sjösättning genom att ta av pressening mm och så ses hon över för saker kan hända under vintern. 

Sedan under maj-juni tjäras hon. 

Juni sjösätts hon och masten reses. 

Vi kör seglingskurs i juni för att friska upp våra kunskaper och om vädret tillåter så seglar vi då. 

V 29 är det vikingavecka och Mån,Tis siktar vi på segling. 

Augusti-Sept siktar vi på segling beroende på väder. 

Sept-Okt beroende på väder tar vi upp henne och sedan täcks hon för vintervila.