Det finns alltid något att pyssla med på Österhus. Här samlar vi stora och små projekt som ska göras.

Fastställda projekt som ska genomföras

-Bygga kokhus och förrådsdel

-Bygga smedja

Saker som ska göras

-Byt ut ruttnade pinnar i kavelbron längs långhusets långsida 

-Kapa upp skräpved till utomhus eldstäderna

-Bygg skydd för ved vid eldstäderna