Österhus bågar

I dagarna Måndag tisdag denna vecka (V,37) har vi i österhus bågar arbetat ute på österhus för att få i ordning den blivande och nuvarande (det ar samma ställe) bågskyttelunden. Vi har huggit ned träd, fikat, huggit lite till samt skruvat upp det plank som ska bli målområdet. fortsättningsvis kommer vi att arbeta på staket och ingången till lunden för att få dessa både säkra och snygga.