Hus och markgruppen är alla medlemmar med i. Hus och markgruppen håller i städning av området el husen samt skötsel av både hus och mark. Planeras det byggnationer och andra arbeten på området så är det också hus och mark.