Gruppledare i Österhus

Skeppslaget: Johan Örn
Hus & Markgruppen: Mats Nilsson
Matgruppen: Lena Bengtsson
Gillesgruppen: Marcus Ljungh
Hantverkslaget: Johanna Janzén
Musikgruppen: Elias Hall, Joakim Espell (vice)
Österhus Kämpahird: Daniel Bärlund

Det finns flera specialintressen inom Österhus vänner.

Alla medlemmar är välkommen i en eller flera av dessa hirder.

Man kontaktar Gruppledaren för den hird man vill fördjupa sig i.