Gruppledare i Österhus

Skeppslaget
Hus & Markgruppen
Matgruppen
Gillesgruppen
Hantverkslaget
Musikgruppen
Österhus Kämpahird

Det finns flera specialintressen inom Österhus vänner.

Alla medlemmar är välkommen i en eller flera av dessa hirder.

Man kontaktar Gruppledaren för den hird man vill fördjupa sig i.