Björg bloggar ;-)

Hell Vikingar och Fröjor.

Vikingaveckan. Nu närmar sig vikingaveckan år 1012 sig med stormsteg. Passa på att anmäl dig snabbt och att betala in din medlemsavgiften för året. I år har Programgruppen jobbat på för att skapa en innehållsrik vecka för dig Där finns allt från mjödprovning till balladsång, från segling till hantverk.

Kommunikation. Styrelsen har under våren haft fokus på kommunikations och informationsfrågorna, den här bloggen är en del av det arbetet. Vem helst som vill får skriva här, det kan vara små personliga betraktelser, bilder eller intressanta fakta som du hittat. Allt är välkommet. Meningen är att bloggen ska vara en del av ditt bidrag till föreningen.

 Ansvarsgrupper. Jag är också glad över att förslaget om fler och mer självstyrande ansvarsgrupper börjar få genomslag. Jag tror att det är ett bra sätt för att få föreningen att fungera på ett smidigt sätt och att få dig att känna delaktighet och att göra din röst hörd. Passa på att välja ett eller ett par områden där du särskilt vill ha inflytande över verksamheten.

Läsetips. Jag vill tipsa om artikeln Vikingar i västerled av Dick Harrison. http://www.popularhistoria.se/artiklar/vikingar-i-vasterled/

Om du känner för att läsa mer, kanske en bok så rekommenderar jag boken: Fornskandinavisk religion av Britt Marie Näsström (ISBN 9789144022239). Hur utformades religionen före religionsskiftet för 1000 år sedan? Vilka var de gudar man dyrkade och vilka var de riter och ceremonier man utförde till deras ära? Författaren sätter också in den fornskandinaviska religionen i ett jämförande indoeuropeiskt perspektiv samt tar upp hur de gamla myterna brukats och missbrukats i modern tid.
Boken är en lärobok i ämnet religionshistoria vid universitet och högskolor. Den är även intressant för oss alla som fascineras av nordbornas förkristna religion.

Tack.Slutligen vill jag tacka för allt stöd jag hittills fått som ordförande i Österhus vänner. Det var med stor tvekan jag tackade ja till uppdraget. Österhus är en stor förening och ordförandeskapet innebär en stor utmaning för mig. Det är viktigt för mig att få tillgång till dina erfarenheter och kunskaper i arbetet med att utveckla Österhus.

Men nu är det bara dax att rätta till spännbucklan och ta tag i de sista förberedelserna inför Vikingaveckan.

Björg Månsdotter,

Jarl och ordförande i Österhus Vänner