Blot och skeppsbränning på Österhus 19 oktober 2013

Höstblotet kommer att högtidlighålla minnet av Aslaug

  • Blot kommer att hållas strax efter solens nedgång. (ca 18.00)
  • Därefter fackeltåg ned till skeppet Fylgja, för att nedlägga gåvor.
  • Skeppet förankras och sätts i brand.
  • Därefter sedvanligt gille. (ca 19.30)

Om film och digitala medier
Blotandur har efter  något funderande beslutat att ingen filmning av ceremonin kommer att tillåtas, dels av pietetsskäl, men också av andra skäl. Att filma en minnesceremoni blir fel, eftersom det är något som vi upplever i realtid, här och nu. Däremot kan men om man vill ta stillbilder.
Det är ett vist beslut, därför understöder jag detta.

Väl mött
Björg Månsdotter