Rapport från möte med Destination Norderön

Österhus Vänner, tillsammans med andra föreningar på Norderön, är för närvarande involverade i ett EU-projekt. Projektet heter Leader och rör landsbygdsutveckling i hela Europa. Under namnet Destination Norderön ”möjligheternas ö” har vi sökt och beviljats pengar för utveckling av verksamhet och infrastruktur.  Alla berörda föreningar kommer att arbeta med gemensam marknadsförning och information men det finns också en del av projektet som specifikt rör Österhus Vänner. Vi ska ordna med en ny tältplats (ovanför verktygsboden, där stubbdragaren har stått ett tag) och äntligen få oss en upprustad väg.

 

Tanken är att vi ska anlita en grävare som kan göra diken, jämna till vägen och välta stubbar, iförskaffa grus att fylla vägen med, gräva ner vägtrummor och odla gräsplätt där tältplatsen ska stå. Vi får ekonomiskt stöd för materiel, men i vanlig ordning behöver alla vi medlemmar som har möjlighet hjälpa till med arbetet.

 

Österhus ligger mycket bättre till än de andra föreningarna vad gäller tiden. Förhoppningen är att arbetet ska vara färdigt redan i år. Vid nästa möte med Destination Norderöngruppen kommer en projektplan presenteras. Efter att planen godkännts kommer informationen gå ut till Österhusmedlemmar. Projektet kommer ha höga krav på sig vad gäller kvaliten på dokumentation av arbetstimmar och ekonomisk redovisning, men det är ingenting vi får låta avskräcka oss. Tvärt om är det en möjlighet för oss att till ökad kunskap och insikt i sådana frågor, och den befintliga strukturen ett stöd att kunna ta del av.

 

Från Österhus sida deltar för närvarande Stefan Machnow, Marcus Ljung, Fredrik Ryrland och undertecknad i planeringsgruppen, men vi skulle gärna se att någon till ville ställa upp. Kontakta styrelsen ifall du är intresserad.

 

Vid tangentbordet Elias (Eyvind (Fridlyst) (Jarl))